Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami.

Jesteśmy tu, by odpowiedzieć na Wasze pytania i rozwiać obawy. Dziękujemy Wam za informacje zwrotne. Cieszymy się, że postrzegacie nas jako Pogotowie przyjazne dla Klienta, które nie tylko zapewnia wyjątkową opiekę i wsparcie w zdrowiu psychicznym, ale także edukuje społeczność

W ciągu ostatnich 20 lat dokonano znacznego postępu w rozwoju i testowaniu terapii psychologicznych prowadzonych przez Internet. W szczególności terapie internetowe prowadzone przez terapeutę okazały się skuteczne w leczeniu szerokiej gamy schorzeń psychiatrycznych i somatycznych w ponad 100 kontrolowanych badaniach.
Generalnie badania sugerują, że terapia przez Internet może być równie skuteczna jak terapia bezpośrednia i prowadzić do trwałej poprawy.1
Nie wszystkie nurty terapeutyczne zostały dotychczas zweryfikowane szerokimi badaniami pod względem skuteczności. Znamy wyniki kilku metaanaliz terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), które mówią, iż w przypadku depresji i kilku rodzajów lęku terapia online jest tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna.2

W przypadku leczenia depresji podobny rezultat przyniosły badania skuteczności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). 3

W leczeniu PTSD zweryfikowano zarówno skuteczność CBT jak i Cognitive Processing Therapy. Oba podejścia nie odnotowały różnic między formą offline i online.4

Niektóre badania, które rozpoczęły się po wybuchu pandemii koronawirusa, sugerują, że terapia online może być pomocna w przypadku poważniejszych trudności psychicznych. Osoby mają wtedy bardziej nasilone objawy i niższy poziom funkcjonowania, często zwlekają z rozpoczęciem leczenia lub z niego rezygnują. Jednak badanie przeprowadzone w 2020 roku wykazało, że terapia online może pomóc tym pacjentom w dostępie do opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Badanie wykazało, że kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, osoby te równie często jak inni przechodzili na terapię online, równie często jak inni rozpoczynali terapię po raz pierwszy z wykorzystaniem terapii online i częściej niż inni korzystali z usług terapii online. Wyniki te są ważne, ponieważ sugerują, że terapia online może uczynić usługi w zakresie zdrowia psychicznego bardziej dostępnymi dla pacjentów, którzy w przeciwnym razie mogliby opóźnić lub zrezygnować z leczenia. 51. Gerhard Andersson (2016) Internet-Delivered Psychological Treatments, Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 12:157-179
2. Wright JH, Owen JJ, Richards D, Eells TD, Richardson T, Brown GK, Barrett M, Rasku MA, Polser G, Thase ME. Computer-assisted cognitive-behavior therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry. 2019;80(2):18r12188.
3. Novella JK, Ng KM, Samuolis J. A comparison of online and in-person counseling outcomes using solution-focused brief therapy for college students with anxiety. Journal of American College Health. 2020:1-8.
4. Turgoose D, Ashwick R, Murphy D. Systematic review of lessons learned from delivering tele-therapy to veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of Telemedicine and Telecare. 2018;24(9):575-85.
5. Miu AS, Vo HT, Palka JM, Glowacki CR, Robinson RJ. Teletherapy with serious mental illness populations during COVID-19: telehealth conversion and engagement. Counselling Psychology Quarterly. 2020;13:1-8.
Terapeuta, psycholog i psychiatra są czasami używane zamiennie, ale te trzy terminy nie są synonimami. Poznaj różnice między tymi profesjami.


Kim jest psycholog?

Psycholog specjalizuje się w badaniu zachowań i procesów psychicznych. Obejmuje to procesy emocjonalne i poznawcze, sposób, w jaki ludzie się zachowują, wchodzą w interakcje ze swoim otoczeniem i jak współdziałają z innymi ludźmi.
Psycholog ma uprawnienia do wydawania orzeczeń, zaświadczeń i stawiania diagnoz psychologicznych oraz do posługiwania się testami psychologicznymi. Może także udzielać wsparcia psychologicznego i doradzać w kwestiach związków, sprawach zawodowych, czy wychowawczych.
Psycholog może prowadzić psychoterapię w sytuacji kiedy uczy się lub ukończył szkołę psychoterapii.
Nie może przepisywać leków.


Kim jest psychiatra?

Podobnie jak psycholog, psychiatra specjalizuje się w badaniu, diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu problemów emocjonalnych, psychicznych, behawioralnych i rozwojowych. Psychiatra diagnozuje zaburzenia psychiczne i koncentruje się na braku równowagi chemicznej w mózgu. Może ocenić zarówno psychiczne, jak i fizyczne skutki zaburzeń.
Psychiatra jest lekarzem medycyny lub lekarzem z wykształceniem medycznym. Musi ukończyć studia licencjackie i medyczne, a także czteroletni staż w psychiatrii. Następnie mogą zdecydować się na odbycie stażu w jednej z podspecjalności.
Jako lekarz psychiatra może przepisywać leki i choć może udzielać pewnych porad, może skierować pacjenta do psychologa lub terapeuty.


Kim jest terapeuta?

Osoba, która po studiach ukończyła szkolenie w zakresie psychoterapii w jednym z certyfikowanych ośrodków psychoterapii. Elementem niezbędnym kształcenia terapeuty jest terapia własna, a jego praktyce towarzyszy stała superwizja. Psychoterapia służy poprawie dobrostanu i zdrowia psychicznego, a także podniesieniu jakości relacji i umiejętności społecznych. Może dotyczyć zmiany lub radzenia sobie z dokuczliwymi zachowaniami, przekonaniami, obsesjami, myślami lub emocjami. Można przejść terapię długo- i krótkoterminową. Do głównych nurtów psychoterapii należą: psychoanaliza, terapia behawioralna, poznawcza, humanistyczna, integracyjna, Gestalt oraz terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
Psychoterapeuci pełnią rolę przewodnika, który pomaga pacjentom zrozumieć ich stan i uczucia, radzić sobie w życiu codziennym i zarządzać swoim zdrowiem psychicznym tak, aby mogli normalnie funkcjonować. Obejmuje to utrzymywanie relacji z innymi ludźmi i osiąganie odpowiednich wyników w pracy lub w szkole, co poprawia jakość ich życia. Czas potrzebny pacjentom, aby poczuć się lepiej, różni się w zależności od ich podstawowej diagnozy, systemu wsparcia i samych pacjentów. Niektórzy pacjenci czują się lepiej po kilku sesjach, podczas gdy niektórzy mogą potrzebować lat lub dożywotnich sesji psychoterapii, aby zarządzać swoim zdrowiem psychicznym. Aby zobaczyć pozytywne wyniki, pacjenci ostatecznie muszą zrozumieć, że mają problem, rozpoznać potrzebę zmiany i postępować zgodnie z planem leczenia zalecanym przez specjalistę. Około 75% osób, które przeszły psychoterapię, odniosło z niej korzyści.

Psychoterapia to sposób na wspieranie osób w przypadku trudności emocjonalnych i chorób psychicznych. Może pomóc wyeliminować lub kontrolować niepokojące objawy, dzięki czemu dana osoba może lepiej funkcjonować, poprawić swoje zdrowie lub samopoczucie. Może pomóc także w radzeniu sobie z codziennym życiem, wpływem traumy, choroby lub straty(np. śmierć bliskiej osoby), w konkretnych zaburzeniach psychicznych (np. depresja lub lęk). Istnieje kilka różnych rodzajów psychoterapii. Niektóre z nich mogą działać lepiej w przypadku określonych problemów.

Psychoterapia może być stosowana w połączeniu z lekami lub innymi terapiami.

Terapia może być prowadzona w środowisku indywidualnym, rodzinnym, par lub grupowym i może pomóc zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Sesje odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają od 30 do 50 godzin. Zarówno pacjent, jak i terapeuta muszą być aktywnie zaangażowani w psychoterapię. Zaufanie i relacja pomiędzy Klientem i terapeutą jest niezbędna do efektywnej współpracy i skutecznej psychoterapii.

Psychoterapia może być krótkoterminowa (kilka sesji), wtedy obejmuje bieżące problemy, lub długoterminowa (miesiące lub lata), wtedy zajmuje się długotrwałymi i złożonymi problemami. Cele terapii, jej częstotliwość i czas trwania spotkań są ustalane wspólnie przez pacjenta i terapeutę.

Poufność jest podstawowym wymogiem psychoterapii. Ponadto, mimo że pacjenci dzielą się osobistymi uczuciami i myślami, intymny kontakt fizyczny z terapeutą nigdy nie jest właściwy, akceptowalny czy przydatny.
Badania pokazują, że większość osób korzystających z psychoterapii doświadcza złagodzenia objawów i jest w stanie lepiej funkcjonować w swoim życiu. Około 75% osób, które podejmują psychoterapię, odnosi z niej pewne korzyści. Wykazano, że psychoterapia poprawia emocje i zachowania oraz wiąże się z pozytywnymi zmianami w mózgu i ciele. Korzyści obejmują również mniejszą liczbę dni chorobowych, mniejszą niepełnosprawność, mniej problemów medycznych i większą satysfakcję z pracy.

Dzięki zastosowaniu technik obrazowania mózgu badacze byli w stanie zaobserwować zmiany w mózgu po przejściu przez osobę w psychoterapii. Liczne badania zidentyfikowały zmiany w mózgu u osób z chorobami psychicznymi (w tym depresją, zaburzeniami panicznymi, PTSD i innymi schorzeniami) w wyniku poddania się psychoterapii. W większości przypadków zmiany w mózgu wynikające z psychoterapii były podobne do zmian wynikających z przyjmowania leków.

Aby uzyskać jak najwięcej korzyści z psychoterapii, warto podejść do niej jako do wspólnego wysiłku, zachować otwartość i szczerość oraz postępować zgodnie z ustalonym planem leczenia. Warto wykonywać wszelkie zadania pomiędzy sesjami, jeśli takie są.
Jeśli myślisz o spróbowaniu terapii, być może zauważyłeś już zaskakującą ilość dostępnych rodzajów. Można je pogrupować w kilka teoretycznych rodzin. Należą do nich: psychoterapia dynamiczna, humanistyczna i egzystencjalna, behawioralna, poznawcza i interpersonalna. Choć niektóre podejścia najlepiej sprawdzają się w przypadku konkretnych problemów, inne mogą pomóc w wielu różnych kwestiach.

Podczas terapii będziesz pracować z wyszkolonym specjalistą zdrowia psychicznego. To, co będziesz robić podczas każdego spotkania, zależy od preferowanych metod terapeuty i problemów, którymi chcesz się zająć.
Możesz się spodziewać, że spędzisz trochę czasu na omawianiu tego, jak trudne sytuacje, emocje i zachowania wpływają na twoje życie.
Będzie to prawdopodobnie wymagało przepracowania pewnych negatywnych wydarzeń lub niepokojących myśli. W danej chwili może to być trudne, ale efektem końcowym jest zazwyczaj szczęśliwsze, bardziej satysfakcjonujące życie.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) pomaga ludziom zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia i zachowania, które są szkodliwe lub nieskuteczne, zastępując je bardziej trafnymi myślami i funkcjonalnymi zachowaniami. Może pomóc danej osobie skupić się na bieżących problemach i sposobach ich rozwiązania. Często wiąże się to z ćwiczeniem nowych umiejętności w "prawdziwym świecie".

CBT może być pomocna w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji, lęku, zaburzeń związanych z traumą i zaburzeń odżywiania. Na przykład CBT może pomóc osobie z depresją rozpoznać i zmienić negatywne wzorce myślowe lub zachowania, które przyczyniają się do depresji.


Terapia interpersonalna (IPT)

Terapia interpersonalna (IPT) jest krótkoterminową formą leczenia. Pomaga ona pacjentom zrozumieć podstawowe problemy interpersonalne, takie jak nierozwiązany żal, zmiany w rolach społecznych lub zawodowych, konflikty ze znaczącymi osobami i problemy w relacjach z innymi. Może pomóc ludziom nauczyć się zdrowych sposobów wyrażania emocji oraz sposobów poprawy komunikacji i sposobu odnoszenia się do innych. Najczęściej stosuje się ją w leczeniu depresji.


Dialektyczna terapia behawioralna

Dialektyczna terapia behawioralna jest specyficznym rodzajem CBT, który pomaga regulować emocje. Jest ona często stosowana w leczeniu osób z chronicznymi myślami samobójczymi oraz osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, zaburzeniami odżywiania i PTSD. Uczy nowych umiejętności, aby pomóc ludziom wziąć osobistą odpowiedzialność za zmianę niezdrowego lub destrukcyjnego zachowania. Obejmuje ona zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.


Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że na zachowanie i dobrostan psychiczny wpływają doświadczenia z dzieciństwa oraz niewłaściwe, powtarzające się myśli lub uczucia, które są nieświadome (poza świadomością danej osoby). Osoba pracuje z terapeutą w celu poprawy samoświadomości i zmiany starych wzorców, aby mogła w pełni przejąć odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoanaliza jest bardziej intensywną formą terapii psychodynamicznej. Sesje są zazwyczaj prowadzone trzy lub więcej razy w tygodniu.


Dodatkowe terapie stosowane czasami w połączeniu z psychoterapią obejmują:

Terapia z udziałem zwierząt - praca z psami, końmi lub innymi zwierzętami w celu zapewnienia komfortu, pomocy w komunikacji i radzeniu sobie z traumą
Arteterapia - terapia sztukami kreatywnymi - wykorzystanie terapii sztuką, tańcem, dramą, muzyką i poezją
Terapia przez zabawę - pomagająca dzieciom w rozpoznawaniu emocji i uczuć oraz mówieniu o nich
Podejmując decyzję o wyborze rodzaju terapii, należy pamiętać o kilku rzeczach:

Jakiego rodzaju problemem chcesz się zająć?
Czy chcesz zrozumieć swoje emocje i zachowania, czy skupić się na ich zmianie?
Czy problem, z którym się zmagasz pojawił się niedawno, czy trwa od dłuższego czasu?
Czy otrzymałeś/aś wcześniejszą diagnozę?
Czy chcesz skupić się na codziennych wyzwaniach?

Nie musisz od początku zobowiązywać się do jednego podejścia lub terapii.

Możesz rozważyć umówienie się na konsultacje z kilkoma terapeutami dzięki czemu porozmawiasz o tym, co czujesz, czego potrzebujesz i dowiesz się, jak mogłaby wyglądać wasza wyglądałaby praca.
Wskazane jest sprawdzenie referencji terapeuty i rodzaju szkolenia, jakie przeszedł. Ważne jest również, aby pamiętać, że możesz nie znaleźć porozumienia z konkretnym terapeutą, ale możesz porozumieć się z innym, który pracuje w tym samym nurcie.
Psychiatrzy i inni specjaliści od zdrowia psychicznego stosują kilka rodzajów terapii. Wybór rodzaju terapii zależy od konkretnej choroby i okoliczności, w jakich znajduje się pacjent oraz od jego preferencji. Terapeuci mogą łączyć elementy różnych podejść, aby jak najlepiej zaspokoić potrzeby osoby poddawanej leczeniu.


Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) pomaga ludziom zidentyfikować i zmienić wzorce myślenia i zachowania, które są szkodliwe lub nieskuteczne, zastępując je bardziej trafnymi myślami i funkcjonalnymi zachowaniami. Może pomóc danej osobie skupić się na bieżących problemach i sposobach ich rozwiązania. Często wiąże się to z ćwiczeniem nowych umiejętności w "prawdziwym świecie".

CBT może być pomocna w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji, lęku, zaburzeń związanych z traumą i zaburzeń odżywiania. Na przykład CBT może pomóc osobie z depresją rozpoznać i zmienić negatywne wzorce myślowe lub zachowania, które przyczyniają się do depresji.


Terapia interpersonalna (IPT)

Terapia interpersonalna (IPT) jest krótkoterminową formą leczenia. Pomaga ona pacjentom zrozumieć podstawowe problemy interpersonalne, takie jak nierozwiązany żal, zmiany w rolach społecznych lub zawodowych, konflikty ze znaczącymi osobami i problemy w relacjach z innymi. Może pomóc ludziom nauczyć się zdrowych sposobów wyrażania emocji oraz sposobów poprawy komunikacji i sposobu odnoszenia się do innych. Najczęściej stosuje się ją w leczeniu depresji.


Dialektyczna terapia behawioralna

Dialektyczna terapia behawioralna jest specyficznym rodzajem CBT, który pomaga regulować emocje. Jest ona często stosowana w leczeniu osób z chronicznymi myślami samobójczymi oraz osób z zaburzeniami osobowości typu borderline, zaburzeniami odżywiania i PTSD. Uczy nowych umiejętności, aby pomóc ludziom wziąć osobistą odpowiedzialność za zmianę niezdrowego lub destrukcyjnego zachowania. Obejmuje ona zarówno terapię indywidualną, jak i grupową.


Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna opiera się na założeniu, że na zachowanie i dobrostan psychiczny wpływają doświadczenia z dzieciństwa oraz niewłaściwe, powtarzające się myśli lub uczucia, które są nieświadome (poza świadomością danej osoby). Osoba pracuje z terapeutą w celu poprawy samoświadomości i zmiany starych wzorców, aby mogła w pełni przejąć odpowiedzialność za swoje życie.

Psychoanaliza jest bardziej intensywną formą terapii psychodynamicznej. Sesje są zazwyczaj prowadzone trzy lub więcej razy w tygodniu.


Dodatkowe terapie stosowane czasami w połączeniu z psychoterapią obejmują:

Terapia z udziałem zwierząt - praca z psami, końmi lub innymi zwierzętami w celu zapewnienia komfortu, pomocy w komunikacji i radzeniu sobie z traumą
Arteterapia - terapia sztukami kreatywnymi - wykorzystanie terapii sztuką, tańcem, dramą, muzyką i poezją
Terapia przez zabawę - pomagająca dzieciom w rozpoznawaniu emocji i uczuć oraz mówieniu o nich
W wielu przypadkach, w oparciu o stan zdrowia psychicznego, pacjenci wymagają psychoterapii i leków. W przypadku wielu zaburzeń zdrowia psychicznego, leki okazały się bardziej przydatne niż psychoterapia. W innych przypadkach, pacjenci odnoszą większe korzyści z połączenia leków i psychoterapii niż z jednego z nich.
Psychoterapia może być prowadzona dla osoby indywidualnej, rodziny, pary lub w grupie, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Liczba sesji, ich częstotliwość i czas trwania są ustalane przez psychoterapeutę na podstawie stanu pacjenta i jego postępów. Sesje mogą odbywać się raz w tygodniu lub kilka razy w tygodniu. Może to być terapia krótkoterminowa (kilka sesji) w celu rozwiązania natychmiastowych problemów lub długoterminowa (miesiące do lat) w celu rozwiązania długotrwałych i złożonych problemów.
Aby umówić wizytę w Pogotowiu Psychologicznym należy wejść na stronę Pogotowia, wybrać specjalistę, sprawdzić jego dostępność (daty i godziny) oraz wybrać jedną z nich. Następnym krokiem jest odpowiedź na kilka podstawowych pytań i opłacenie wizyty. Przed wizytą na podany adres mailowy przyjdzie link, w który wchodzimy w chwili rozpoczęcia wizyty.
W Pogotowiu Psychologicznym nie ma przypadkowych osób. Każda i każdy z nas został zaproszony do współpracy przez innych specjalistów Pogotowia. Znamy wzajemnie swoje kompetencje, doświadczenia, ale również wartości i podejście do ludzi. Stanowimy Zespół i jest dla nas ważne, by każdy przestrzegał najwyższych standardów etycznych i ludzkich.
Tak, uiszczenie płatności jest krokiem niezbędnym do rezerwacji wizyty. Wizyta niepłacona w ciągu 2 godzin od uruchomienia procesu rezerwacji jest anulowana.