Psychoterapia

Psychoterapia jest zestawem technik stosowanych przez wykwalifikowanych specjalistów zdrowia psychicznego, aby pomóc klientom zrozumieć i zmienić ich myśli, zachowania i emocje. Psychoterapia może być stosowana w leczeniu wielu schorzeń psychicznych. Może być również stosowana jako uzupełnienie innych metod leczenia, takich jak farmakoterapia. 

“Osoba z problemem zdrowia psychicznego, jeśli potrafi go rozpoznać, może zdecydować, jak sobie z nim poradzić”. – Anna Freud.

Psychoterapia działa poprzez następujące kluczowe elementy: zmiana oraz odbudowa. Zmiana – Większość ludzi ma pewien sposób myślenia i zachowania, który jeśli zostanie zakłócony, będzie negatywnie wpływał na ich życie. Psychoterapeuta pomaga jednostkom dokonać niezbędnych zmian i nauczyć się być prawdziwymi sobą, zgodnie z własnymi wartościami i ideałami. Drugim elementem jest odbudowa – Większość ludzi dochodzi do takiego momentu w życiu, w którym uświadamia sobie, że potrzebuje pomocy.  Psychoterapeuci dają klientom możliwość odzyskania poczucia osobistej mocy i samoświadomości.

W tradycyjnym zachodnim rozumieniu psychoterapii, jest ona prowadzona przez terapeutę, który działa jako słuchacz. Terapeuta może wysłuchać problemów, obaw i myśli klienta. Klient może rozmawiać z terapeutą o wszelkich sprawach, które terapeuta uzna za niezbędne w procesie terapeutycznym. Terapeuta następnie używa technik, aby pomóc klientowi zidentyfikować jego nieświadome myśli, przekonania i emocje. Terapeuta pomaga klientowi przepracować te kwestie poprzez serię sesji dialogowych, pisanie dzienników i inne ćwiczenia.  Sesja może trwać pewien czas, ale to daje zarówno klientowi jak i terapeucie czas na przepracowanie problemów.

Psychoterapia jest usługą w zakresie zdrowia psychicznego, która może pomóc osobie w przezwyciężeniu problemów ze zdrowiem psychicznym i poprawić jej zdrowie psychiczne. Psychoterapia jest rozmową pomiędzy specjalistą zdrowia psychicznego a klientem. Rozmowy te koncentrują się na pomocy klientowi w zrozumieniu, co dzieje się w jego umyśle i co powinien zrobić inaczej, aby poprawić swoje zdrowie psychiczne. Większość problemów związanych ze zdrowiem psychicznym jest spowodowana negatywnym myśleniem lub zachowaniem. To normalne mieć myśli lub zachowania, które nie są pomocne dla naszego zdrowia. Na przykład, normalne jest odczuwanie gniewu, urazy lub smutku, kiedy umiera ktoś, kogo kochamy. Psychoterapia może pomóc ludziom zrozumieć te emocje w inny sposób.

Skorzystaj z psychoterapii, gdy...

Psychoterapia to metoda leczenia sfery psychicznej człowieka, który zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, traumami, czy trudnymi stanami emocjonalnymi. Poniżej prezentujemy listę obszarów nad którymi możesz pracować z psychoterapeutą.

150 zł/50 min

Wysoka jakość psychoterapii online

Dbamy o wysoką jakość naszych usług psychoterapeutycznych. Poza wymaganiami formalnymi oczekujemy od naszych specjalistów ponadprzeciętnych kompetencji komunikacyjnych, umiejętności budowania relacji pełnej zrozumienia i akceptacji  oraz postawy pełnej empatii.

Kompetencje

Od naszych specjalistów wymagamy niezbędnego wykształcenia oraz certyfikacji.

Doświadczenie

Każdy z naszych specjalistów posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej.

Superwizje

Aby zagwarantować wymaganą jakość terapii nasi specjaliści poddawani są superwizji.

Warsztat

Dbamy o nieustanny rozwój naszych specjalistów organizując warsztaty i szkolenia.

EBP - Psychoterapia oparta na dowodach naukowych

Psychoterapie online opieramy na aktualnej wiedzy psychologicznej, dowodach naukowych oraz diagnostycznych informacjach o kliencie w celu osiągnięcia najlepszego wyniku terapii.  Stosowanie terapii opartej na EBP daje pewność, że podstawą do pracy są przesłanki pochodzące z rzetelnych badań naukowych.

W ciągu ostatnich 20 lat dokonano znacznego postępu w rozwoju i testowaniu terapii psychologicznych prowadzonych przez Internet. W szczególności terapie internetowe prowadzone przez terapeutę okazały się skuteczne w leczeniu szerokiej gamy schorzeń psychiatrycznych i somatycznych w ponad 100 kontrolowanych badaniach.
Generalnie badania sugerują, że terapia przez Internet może być równie skuteczna jak terapia bezpośrednia i prowadzić do trwałej poprawy.1
Nie wszystkie nurty terapeutyczne zostały dotychczas zweryfikowane szerokimi badaniami pod względem skuteczności. Znamy wyniki kilku metaanaliz terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), które mówią, iż w przypadku depresji i kilku rodzajów lęku terapia online jest tak samo skuteczna jak terapia stacjonarna.2

W przypadku leczenia depresji podobny rezultat przyniosły badania skuteczności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). 3

W leczeniu PTSD zweryfikowano zarówno skuteczność CBT jak i Cognitive Processing Therapy. Oba podejścia nie odnotowały różnic między formą offline i online.4

Niektóre badania, które rozpoczęły się po wybuchu pandemii koronawirusa, sugerują, że terapia online może być pomocna w przypadku poważniejszych trudności psychicznych. Osoby mają wtedy bardziej nasilone objawy i niższy poziom funkcjonowania, często zwlekają z rozpoczęciem leczenia lub z niego rezygnują. Jednak badanie przeprowadzone w 2020 roku wykazało, że terapia online może pomóc tym pacjentom w dostępie do opieki w zakresie zdrowia psychicznego. Badanie wykazało, że kiedy rozpoczęła się pandemia koronawirusa, osoby te równie często jak inni przechodzili na terapię online, równie często jak inni rozpoczynali terapię po raz pierwszy z wykorzystaniem terapii online i częściej niż inni korzystali z usług terapii online. Wyniki te są ważne, ponieważ sugerują, że terapia online może uczynić usługi w zakresie zdrowia psychicznego bardziej dostępnymi dla pacjentów, którzy w przeciwnym razie mogliby opóźnić lub zrezygnować z leczenia. 51. Gerhard Andersson (2016) Internet-Delivered Psychological Treatments, Annual Review of Clinical Psychology, Vol. 12:157-179
2. Wright JH, Owen JJ, Richards D, Eells TD, Richardson T, Brown GK, Barrett M, Rasku MA, Polser G, Thase ME. Computer-assisted cognitive-behavior therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. The Journal of Clinical Psychiatry. 2019;80(2):18r12188.
3. Novella JK, Ng KM, Samuolis J. A comparison of online and in-person counseling outcomes using solution-focused brief therapy for college students with anxiety. Journal of American College Health. 2020:1-8.
4. Turgoose D, Ashwick R, Murphy D. Systematic review of lessons learned from delivering tele-therapy to veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of Telemedicine and Telecare. 2018;24(9):575-85.
5. Miu AS, Vo HT, Palka JM, Glowacki CR, Robinson RJ. Teletherapy with serious mental illness populations during COVID-19: telehealth conversion and engagement. Counselling Psychology Quarterly. 2020;13:1-8.
Długość terapii może się różnić w zależności od Twoich konkretnych potrzeb i okoliczności. Niektórzy ludzie przychodzą na terapię z konkretnym problemem lub obawą, a krótka terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (np. TSR) może być właściwym rozwiązaniem. Często może ona trwać od sześciu do ośmiu sesji. Niektórzy przychodzą na terapię, aby zgłębić problemy, które wydają się sięgać nieco głębiej. Mogą one angażować się w terapię przez kilka miesięcy, a nawet lat.przychodzą na terapię z bardzo konkretnym problemem, który muszą rozwiązać i może się okazać, że jedna lub dwie sesje wystarczą.
Jeśli myślisz o spróbowaniu terapii, być może zauważyłeś już zaskakującą ilość dostępnych rodzajów. Można je pogrupować w kilka teoretycznych rodzin. Należą do nich: psychoterapia dynamiczna, humanistyczna i egzystencjalna, behawioralna, poznawcza i interpersonalna. Choć niektóre podejścia najlepiej sprawdzają się w przypadku konkretnych problemów, inne mogą pomóc w wielu różnych kwestiach.

Podczas terapii będziesz pracować z wyszkolonym specjalistą zdrowia psychicznego. To, co będziesz robić podczas każdego spotkania, zależy od preferowanych metod terapeuty i problemów, którymi chcesz się zająć.
Możesz się spodziewać, że spędzisz trochę czasu na omawianiu tego, jak trudne sytuacje, emocje i zachowania wpływają na twoje życie.
Będzie to prawdopodobnie wymagało przepracowania pewnych negatywnych wydarzeń lub niepokojących myśli. W danej chwili może to być trudne, ale efektem końcowym jest zazwyczaj szczęśliwsze, bardziej satysfakcjonujące życie.
Podejmując decyzję o wyborze rodzaju terapii, należy pamiętać o kilku rzeczach:

Jakiego rodzaju problemem chcesz się zająć?
Czy chcesz zrozumieć swoje emocje i zachowania, czy skupić się na ich zmianie?
Czy problem, z którym się zmagasz pojawił się niedawno, czy trwa od dłuższego czasu?
Czy otrzymałeś/aś wcześniejszą diagnozę?
Czy chcesz skupić się na codziennych wyzwaniach?

Nie musisz od początku zobowiązywać się do jednego podejścia lub terapii.

Możesz rozważyć umówienie się na konsultacje z kilkoma terapeutami dzięki czemu porozmawiasz o tym, co czujesz, czego potrzebujesz i dowiesz się, jak mogłaby wyglądać wasza wyglądałaby praca.
Wskazane jest sprawdzenie referencji terapeuty i rodzaju szkolenia, jakie przeszedł. Ważne jest również, aby pamiętać, że możesz nie znaleźć porozumienia z konkretnym terapeutą, ale możesz porozumieć się z innym, który pracuje w tym samym nurcie.

Cennik psychoterapii online

Terapie

Psychoterapia 150 zł
Terapia krótkoterminowa 150 zł

Inne

Zaświadczenie o terapii 50 zł
Diagnoza 100 zł

Poznaj naszych psychoterapeutów

Nasi psychoterapeuci to wysoce wykwalifikowani specjaliści pracujący w różnych nurtach psychoterapeutycznych. Zapoznaj się profilami psychoterapeutów, aby zapewnić sobie jak największy komfort podczas terapii online.

Zainwestuj w zdrowie!

Zarezerwuj wizytę!