Wyzwania i potencjał okresu stawania się dorosłym?

blg_3

Jakie są wyzwania i potencjał okresu stawania się dorosłym? Temat szczególnie bliski dla psycholożek Pogotowia Psychologicznego Julity Abramowicz oraz Marzanny Jakoniuk. W poniższym artykule postarają się odpowiedzieć na postawione przez nie pytanie.  

Kim jest osoba dorosła?

Według badaczy tego okresu życia człowieka, za dorosłą można uznać osobę, w życiu której obecne są poniżej wymienione obiektywne i subiektywne wskaźniki dorosłości.

Wskaźniki obiektywne poczucia dorosłości

 • Zakończona edukacja
 • Uniezależnienie się od rodziców/zmiana miejsca zamieszkania
 • Własne gospodarstwo domowe
 • Trwały związek intymny/partnerski
 • Minimum jedno dziecko
 • Aktywność zawodowa

Wskaźniki subiektywne poczucia dorosłości

 • Jestem / nie jestem dorosła/-y
 • Prezentuję kompetencje osoby dorosłej:
  • odpowiedzialność za konsekwencje własnych działań
  • samodzielność w podejmowaniu decyzji
  • zdolność do budowania trwałych relacji intymnych
  • zdolność do wychowywania dzieci
  • relacje z rodzicami jak równy z równym
  • własne przekonania i wartości
  • przestrzeganie norm
  • zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa finansowego
  • niezależność finansowa – autonomia

Drogi/-a czytelniku/czytelniczko, a czy Ty czujesz się osobą dorosłą? Możesz poświęcić chwilę na zastanowienie się, które ze wskaźników uznajesz za spełnione w swoim przypadku oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie: Co dla Ciebie oznacza bycie dorosłym?

Jak pokazują badania, 90% młodych ludzi dorosłość opisuje jako „odpowiedzialność za swoje czyny”. Nieznacznie rzadziej wybierane atrybuty to „niezależność finansowa” i „zapewnienie sobie i rodzinie bezpieczeństwa finansowego”.

 

Czym jest wiek dorosłości?

Dorosłość to najdłuższy etap w rozwoju człowieka, który rozpoczyna się około 18. roku życia a kończy wraz ze śmiercią. Badacze wyróżniają trzy okresy tej fazy życia człowieka: wczesnej dorosłości (20/22-35/40 lat), średniej dorosłości (35/40-60/65 lat) i późnej dorosłości (60/65-90+). W każdym z tych okresów dorosłości, tak jak w okresie dzieciństwa, człowiek stoi w obliczu ważnych zadań rozwojowych, realizuje cele i potrzeby rozwojowe, doświadcza charakterystycznych zmian.

Poniższe rozważania skoncentrowane będą wokół okresu poprzedzającego wczesną dorosłość, który nazywany jest fazą wyłaniania się dorosłości i przypada na lata 18-25. Jest to okres, który skrywa ogromny potencjał i jednocześnie stanowić może wyzwanie.

 

Jak możesz wykorzystać wiek dorosłości?

Faza wyłaniania się dorosłości (18-25 lat) niesie ze sobą ogromny potencjał. To w tym okresie młodzi ludzie krytycznie patrzą na otaczające ich autorytety, formułują własne poglądy i opinie. To w tym czasie stopniowo uniezależniają się od opinii, ocen oraz wpływu rodziców. To wtedy następuje także emocjonalne uniezależnienie się od nich. Co to daje młodemu człowiekowi? Na pewno sporo przestrzeni na poszukiwanie siebie, formułowanie własnych, niezależnych marzeń i celów, tworzenie zarysu planów, szkiców własnego życia. Z drugiej strony, w sytuacji kiedy rodzice nie są gotowi na tę niezależność, okres ten może przysparzać młodemu dorosłemu cierpienia, trudności, niepewności. Jedno jest pewne: żeby stać się dorosłym, młody człowiek potrzebuje poczucia niezależności oraz stopniowego emocjonalnego i fizycznego uniezależniania się od znaczących osób – rodziców, opiekunów.

Czemu służy wkładany wysiłek? Celem jest stworzenie niepowtarzalnego siebie-dorosłego, własnego związku intymnego, odczuwanie konsekwencji własnych wyborów, branie odpowiedzialności za podjęte kroki. Wszystko po to, żeby stopniowo odpowiadać sobie na pytanie: Kim jestem? Formułowanie odpowiedzi na to pytanie zajmie prawdopodobnie dobre kilka, kilkanaście lat. Zgromadzona przy okazji wiedza na swój temat pozwoli między innymi na decyzję, w jakiej społeczności warto żyć, z jakimi ludźmi utrzymywać kontakty, z kim się przyjaźnić. W konsekwencji umożliwi harmonijne formułowanie spójnych celów i zadań życiowych na przyszłość.

 

Jak możesz poznawać siebie w okresie dorosłości?

Najprawdopodobniej każdego dnia poznajesz siebie, ale być może nie zdajesz sobie z tego sprawy. Wśród różnorodnych codziennych zajęć znajduj czas na podejmowanie różnych aktywności, dzięki którym sprawdzisz, co lubisz robić. Dowiesz się, co najbardziej przyciąga Twoją uwagę, co robisz z zapałem, na czym najbardziej lubisz się koncentrować. Zobaczysz, podczas jakich aktywności niezauważalnie szybko upływa Ci czas. Dzięki temu będziesz stymulować swój rozwój, coraz lepiej dostrzegać swoje zasoby i możliwości wykorzystywania ich. Te wszystkie działania i podejmowane wysiłki przygotowują Cię do dorosłego życia, czynią Twoje przygotowania pełnymi.

 

Zaakceptuj niepewność, podejmij wyzwania wieku dorosłego

Chociaż niepewność co do wyboru drogi, nieznajomość swoich mocnych stron, zainteresowań, pasji są w tym okresie normą rozwojową, mogą one spędzać sen z Twoich powiek. Może to szczególnie zastanawiać lub wzbudzać niepokój w sytuacji, gdy znajomi z paczki wiedzą, co dalej, wydaje Ci się, że dobrze znają siebie, że wybrali już własną drogę.

Dla niektórych młodych dorosłych wartościowym może być odkrywanie swojego potencjału i poznawanie swojej prawdziwej natury w sposób bardziej zorganizowany, np. w towarzystwie specjalistów, podczas różnorodnych warsztatów czy grup rozwojowych. Jeśli sądzisz, że to właśnie jest lub może być Twój sposób, zapraszamy na spotkania z nami. Grupa rozwoju „Młodzi 20+ na starcie” to grupa osób szukających drogi do siebie, kompletujących „plecak zasobów” na kolejne lata życia. Mamy nadzieję, że będzie to przestrzeń, która pomoże Ci w eksploracji siebie, odkrywaniu swojego potencjału i wiedzy o sobie.

 

Bibliografia:
 1. Brzezińska, A.I. (red.), (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP
 2. Trempała, J. (red.), (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN
 
 

Jeśli chciałabyś / chciałbyś dowiedzieć się więcej o grupach wsparcia Pogotowia Psychologicznego zapraszamy na naszą stronę.

Jeśli chciałabyś / chciałbyś skorzystać z indywidualnej konsultacji z Marzanną lub Julitą umów wizytę na stronie naszych konsultacji.